Integrace systémů státní správy

Cíle projektu

Navrhnout a realizovat integrační platformu pro zabezpečené předávání a získávání informací mezi systémy státní správy.

Vytvořit návrhy integračních služeb, které by reflektovaly možnosti a požadavky systémů s odlišnými prostředky pro komunikaci (souborový přenos, webové služby).

Zajistit efektivní monitoring.

Realizace

Realizace probíhala nad open source technologiemi a nad operačním systémem RHEL Linux. Integrační platforma je postavena na komponentách WSO2. Některé komponenty byly rozšířeny pro efektivnější automatizaci vývoje a nasazení a pro splnění některých bezpečnostních požadavků vyplývajících z legislativy.

Výsledky

  • zajištění komunikace mezi systémy jednotlivých orgánů
  • implementace rozpisu plateb, který je rozesílán automaticky
  • doba implementace 30 dní, včetně nasazení monitoringu

Současně byly nastaveny další procesy související s návrhem a vývojem integračních služeb.

  • integrační metodika
  • vývojová metodika
  • katalog služeb
  • CI/CD

Platforma byla předána ve stanoveném čase včetně potřebných integračních služeb. Aktuálně je platforma postupně rozvíjena o nové služby.

Proč spolupracovat s námi

Bohaté zkušenosti

Bohaté zkušenosti

Máme bohaté zkušenosti se zaváděním pokrokových řešení u velkých firem i startupů.

Tým špičkových expertů

Tým špičkových expertů

Na vašich projektech pracují odborníci na všechny oblasti od infrastruktury až po cloudová řešení.

Váš externí tým

Váš externí tým

Doplníme jednotlivé odborné role nebo celý vývojový tým, který na sebe převezme odpovědnost za provoz a rozvoj aplikací (IT outsoucing).

Vnímání souvislostí

Vnímání souvislostí

Pochopíme váš byznys a díky tomu pro vás najdeme správné a efektivní řešení a pomůžeme vám ho zrealizovat.

Spolehlivost

Spolehlivost

Práci vám dodáme v termínu, v dohodnuté kvalitě a dodržíme rozpočet.

Efektivita práce

Efektivita práce

Řešení připravujeme na základě standardizovaných metodik a průběžně ověřujeme správnost.

Případové studie

studie

Automatizovaný Deployment Openshiftu

Hlavním cílem zákazníka bylo stát se interním cloud providerem a aplikace provozovat prostřednictvím Red Hat Openshift Container Platform.

studie

Výběr integrační platformy pro společnost Linet

Cílem projektu bylo vybrat pro zákazníka integrační platformu, která umožní implementovat automatizaci business procesů.