Integrace aplikací a systémů

Zvyšte kvalitu a rychlost svých služeb a šetřete čas při správě díky systémové integraci do logických celků.

Co je to integrace?

Integrace slouží k propojení aplikací, služeb a využívá standardizované protokoly a principy. Na trhu existuje řada produktů, které můžete k tomuto účelu využít. Každá firma je jiná a potřebuje jiný typ integrace, proto je různorodá i architektura integračních služeb.

Jaký je postup při výběru řešení integrace?

Pomůžeme vám s výběrem a implementací vhodného řešení pro systémovou integraci, které zapadá do vašeho konceptu a strategie, nebo vymyslíme, jak optimalizovat váš stávající systém.

Poradíme vám, jak danou problematiku řešit, najdeme vhodná řešení, která budou vyhovovat vašim potřebám, a ta vám následně dodáme. Až bude vše nastavené, naučíme vás, jak se systémy pracovat.

Řešení vždy navrhujeme s ohledem na bezpečnost, výkonnost a dlouhodobé využití technologie, na které dané služby poběží.

Jak integraci řešíme?

Nejčastěji využíváme pro integraci aplikací a systémů produkty Red Hat (Fuse, AMQ) a WSO2 a případně jejich open source alternativy (například Apache Camel). Máme však zkušenosti i s provozem jiných komerčních produktů (Seeburger, Oracle).

Velmi oblíbená je integrace v cloudových platformách (Azure, AWS), kde se pracuje s návrhem architektury ze SaaS služeb (API Management, Service Broker, Event Grid).

Rádi pro vás připravíme i správu aplikací a služeb v moderních kontejnerizačních platformách (K8S, AKS, OpenShift). S těmito platformami můžete kombinovat některé služby s dalšími přístupy jako jsou mikroslužby a serverless.

Konkrétní provoz a návrh platforem vždy závisí na infrastruktuře vaší firmy a zvolené službě.

Proč řešit integraci s námi?

  • Vyšší kvalita služeb a rychlejší provoz
  • Efektivnější procesy uvnitř firmy
  • Výběr řešení na míru pro vaši společnost

Případové studie

studie

Výběr integrační platformy pro společnost Linet

Cílem projektu bylo vybrat pro zákazníka integrační platformu, která umožní implementovat automatizaci business procesů.

studie

Integrace systémů státní správy

Navrhnout a realizovat integrační platformu pro zabezpečené předávání a získávání informací mezi systémy státní správy.