Zásady zpracování osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost:

WESECON Holding, s. r. o.
Antala Staška 511/40, Praha 4, 140 00
IČO: 08917825
DIČ: CZ 08917825

Kontaktní údaje správce jsou:

Korespondenční adresa pro doručení: Antala Staška 511/40, Praha 4, 140 00
Emailová adresa: info@wesecon.cz
Telefon: +420 730 877 711

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

1. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

2. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je komunikace v rámci našich služeb, poradeství, obchodní sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3. Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

4. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@wesecon.cz.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem.

5. Cookies

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 7. prosince 2021