Výběr integrační platformy pro společnost Linet

Cíle projektu

Cílem projektu bylo vybrat pro zákazníka integrační platformu, která umožní implementovat automatizaci business procesů a dlouhodobě provozovat integrační služby. Součástí výběru bylo stanovení kritérií s ohledem na provozní a vývojové kapacity společnosti.

Zákazník chtěl zvolit takovou platformu, kterou bude moci rozvíjet interními kapacitami, případně bude moci tyto kapacity poptat na trhu nebo u svých dodavatelů.

Zákazník bude integrační platformu využívat pro propojení svých systémů, které jsou jak on-premise prostředí, tak v cloudu. Současně jsou tyto systémy v různých zemích po celém světě a platformy musí běžet v režimu 24x7. Implementace služeb bude probíhat postupně na základě business požadavků.

Realizace

Na základě analýzy procesů zákazníka a požadavků na integrační platformu byl vytvořeno zadání pro dodavatele (RFI). Součástí zadání byly popsány zjednodušené integrační služby, aby bylo možné porovnat jednotlivé technologie z hlediska nákladů na platformu a dané služby. V rámci výběrového řešení byly nabídnuty on-premise a cloudové platformy.

Z hlediska provozních a technologických kapacit byly do RFQ zvoleny technologie, které umožnují provoz v cloudu, zejména z důvodu jednoduššího provozu tohoto řešení, nedostatečných kapacit pro provoz on-premise platforem a v případě podpory 24x7 i vyšší ceny následné podpory.

Pro zvolené technologie byla navržena a popsána ukázková služba, kterou tito dodavatelé implementovali v rámci nabídnuté technologie a na ukázkách byly řešeny detaily vývoje a případného provozu platformy. V konečném výběru byly jak SaaS platformy, tak i PaaS služby.

Výsledek

Po vyhodnocení všech kritérií a prezentací jednotlivých dodavatelů byla se zákazníkem vybrána platforma Azure s následujícími PaaS službami:

  • Azure Functions
  • Azure Event Grid

Kombinace těchto služeb umožnuje splnit efektivně požadavky zákazníka a zároveň postupně rozvíjet a škálovat výkon integrační platformy. Jednotlivé integrační služby lze postupně přidávat a implementaci lze rozdělit mezi různé vývojové týmy. Současně cena subskripcí roste až s větším počtem služeb. Díky tomu nemusí být na začátku implementace investovány velké prostředky do licencí.

Jednotlivé funkcionality lze implementovat v technologiích a jazycích, které umí interní vývojový tým, takže zároveň bude docházet k získávání zkušeností s touto technologií.

Aktuálně zákazník vyhodnocuje PoC, kde již implementuje první integrační služby.

Co na naše služby říká zákazník?

„Společnost Wesecon nám pomáhala s výběrem integrační platformy pro přenos dat mezi systémy v rámci celé společnosti Linet. Analyzovala požadavky na platformu a pomohla vytvořit zadání pro výběrové řízení. Díky doporučení zohlednit při výběru platformy i cloudové řešení byla vybrána technologie, která odpovídá funkčním a ekonomickým požadavkům. Při spolupráci s Wesecon oceňuji zejména jejich vysokou odbornost a prozákaznický přístup.“

Miroslav Lapour, CIO, LINET Group SE

Proč spolupracovat s námi

Bohaté zkušenosti

Bohaté zkušenosti

Máme bohaté zkušenosti se zaváděním pokrokových řešení u velkých firem i startupů.

Tým špičkových expertů

Tým špičkových expertů

Na vašich projektech pracují odborníci na všechny oblasti od infrastruktury až po cloudová řešení.

Váš externí tým

Váš externí tým

Doplníme jednotlivé odborné role nebo celý vývojový tým, který na sebe převezme odpovědnost za provoz a rozvoj aplikací (IT outsoucing).

Vnímání souvislostí

Vnímání souvislostí

Pochopíme váš byznys a díky tomu pro vás najdeme správné a efektivní řešení a pomůžeme vám ho zrealizovat.

Spolehlivost

Spolehlivost

Práci vám dodáme v termínu, v dohodnuté kvalitě a dodržíme rozpočet.

Efektivita práce

Efektivita práce

Řešení připravujeme na základě standardizovaných metodik a průběžně ověřujeme správnost.

Případové studie

studie

Automatizovaný Deployment Openshiftu

Hlavním cílem zákazníka bylo stát se interním cloud providerem a aplikace provozovat prostřednictvím Red Hat Openshift Container Platform.

studie

Integrace systémů státní správy

Navrhnout a realizovat integrační platformu pro zabezpečené předávání a získávání informací mezi systémy státní správy.