Platforma pro přenos IoT informací (MQTT Broker – RabbitMQ)

Cíl projektu

Cílem projektu bylo postavit platformu pro přenos IoT informací pomocí protokolu MQTT. Po analýze současných řešení byla vybrána technologie RabbitMQ. Současně v rámci architektonických debat se zákazníkem vyplynuly požadavky na dostupnost a rychlost daného řešení.

Realizace

Realizace probíhala postavením MQTT brokera pomocí automatizačních instalačních skriptů v Ansible. Jednotlivé kroky zahrnovaly:

  • Návrh persistence a load balancingu MQTT
  • Instalace a konfigurace testovacího a produkčního prostředí
  • Ověření HA konfigurace a napojení na F5 komponentu
  • Zabezpečení komunikačních rozhraní
  • Vystavení rozhraní pro administraci
  • Vytvoření performance testů a ověření požadované výkonosti
  • Nastavení pro monitoring pomocí Zabbix
  • Školení, dokumentace a ověření v rámci pilotního provozu
  • Předání zákazníkovi pro provoz

Výsledek projektu

Výsledkem je platforma, která poskytuje požadovaný výkon dle přání zákazníka. Současně může být tato platforma jednoduše instalována do jiných prostředí nebo projektů. Platforma řeší veškeré provozní procesy včetně zálohování a obnovy.

Příjemným překvapením byla využitelnost RabbitMQ pro MQTT a současně jeho vysoká výkonnost. Při výběru technologie vycházely některé podukty výkonnostně efektivněji, ale u RabbitMQ nakonec zvítězila možnost flexibilní konfigurace, dobrých administračních nástrojů, jednoduchost monitoringu pomocí Zabbix a využití i jiných protokolů než MQTT (například AMQP).

Proč spolupracovat s námi

Bohaté zkušenosti

Bohaté zkušenosti

Máme bohaté zkušenosti se zaváděním pokrokových řešení u velkých firem i startupů.

Tým špičkových expertů

Tým špičkových expertů

Na vašich projektech pracují odborníci na všechny oblasti od infrastruktury až po cloudová řešení.

Váš externí tým

Váš externí tým

Doplníme jednotlivé odborné role nebo celý vývojový tým, který na sebe převezme odpovědnost za provoz a rozvoj aplikací (IT outsoucing).

Vnímání souvislostí

Vnímání souvislostí

Pochopíme váš byznys a díky tomu pro vás najdeme správné a efektivní řešení a pomůžeme vám ho zrealizovat.

Spolehlivost

Spolehlivost

Práci vám dodáme v termínu, v dohodnuté kvalitě a dodržíme rozpočet.

Efektivita práce

Efektivita práce

Řešení připravujeme na základě standardizovaných metodik a průběžně ověřujeme správnost.

Případové studie

studie

Výběr integrační platformy pro společnost Linet

Cílem projektu bylo vybrat pro zákazníka integrační platformu, která umožní implementovat automatizaci business procesů.

studie

Integrace systémů státní správy

Navrhnout a realizovat integrační platformu pro zabezpečené předávání a získávání informací mezi systémy státní správy.