Instalace a konfigurace WSO2 API Managementu v CETIN a.s.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvořit pro zákazníka, společnost CETIN a.s., řešení umožňující vystavovat zabezpečené REST API a řídit životní cyklus jejich rozhraní. Původní integrační platforma to již neumožňovala efektivně vytvářet. Současně nová platforma plně využívá možnosti kontejnerových technologií.

Realizace

Během úvodního workshopu jsme zákazníkovi vysvětlili celý životní cyklus návrhu rozhraní včetně „branching“ strategie v Gitu. Následovala implementace prostřednictvím automatizovaného nasazení a konfigurace za pomoci softwaru Ansible, který je spouštěn přes GitLab CI. Citlivé údaje jako jména a hesla jsou uloženy v KeyVault (HashiCorp Vault).

Platformu jsme navrhli pro HA provoz s možností škálování dle požadavků zákazníka. Zároveň byly pro platformu zpracovány Disaster recovery scénáře.

Realizační kroky

Byly vytvořeny návrhy jednotlivých prostředí, jejich sizing a konfigurace. Pro ukládání dat byla zvolena relační databáze PostgreSQL. Byly provedeny následující kroky:

  • Vytvoření instalačních a konfiguračních Ansible rolí na WSO2 API Management a RH-SSO
  • Vytvoření automatizačních rolí pro nasazení API Management služeb
  • Instalace a konfigurace na 5 prostředí (z toho 3 prostředí v HA)
  • Propojení administračních obrazovek na RH-SSO a centralizované zabezpečení
  • Konfigurace vytváření klientů, kteří komunikují s platformou a jsou uloženi v RH-SSO
  • Propojení automatizace Ansible a GitLab CI promocí kontejnerů
  • Propojení celého procesu návrhu po nasazení služby
  • Zabezpečení údajů v HashiCorp Vault a propojení na Ansible
  • Výkonové a stress testy
  • Napojení na centrální log management

Součástí realizace byla sada školení a workshopů, v rámci nichž byly předány veškeré informace o jednotlivých částech implementace WSO2 API Managementu. Zároveň byla doplněna instalační a administrační dokumentace.

Další fáze projektu

Po úspěšně realizované dodávce API Managementu a automatizačních procesů proběhla druhá fáze, rozšiřující možnosti této komponenty. Jedná se zejména o SOAP/REST adaptér, který umožňuje překládat REST volání na SOAP a zpět.

Implementace umožnila zákazníkovi automatizovanou transformaci API Management služeb, bez dodatečných vývojových prací nebo úprav stávajících rozhraní. Zároveň jsou veškeré informace logovány a předány do centralizovaného log managementu. Součástí projektu je i integrační metodika se soupisem veškerých požadavků na rozhraní.

Výsledek projektu

Aktuálně jsou na produkčním prostředí provozovány 2 instance WSO2 API Managementu (pro interní a externí perimetr) nastavené jako HA. Celkově na produkčním prostředí běží 6 API Gateway poskytujících definované služby.

Tento projekt ukázal výhody využití automatizace a GitOps přístupu, kdy došlo k celkovému zjednodušení implementace a nasazení služeb do prostředí CETIN a.s. Grafická rozhraní současně poskytují informace o službách a jejich verzích (Devportál), takže vývojáři nebo provozní oddělení mohou tyto služby snadno kontrolovat.

Co na naše služby říká zákazník?

„Firma Wesecon již patří mezi naše klíčové partnery a to nejen v oblasti rozvoje integrační platformy. Vždy proaktivně hledá a navrhuje nejvhodnější řešení pro naše potřeby. V rámci tohoto projektu úspěšně integrovala WSO2 API Management do CETIN prostředí a plně ho adaptovala na vnitřní procesy. Za stranu zákazníka musím vyjádřit spokojenost nejen s přístupem a komunikací ze strany dodavatele po celou dobu projektu, ale zejména s finálně dodaným řešením.“

Pavel Jindra, IT Manager, Enterprise Applications, CETIN a.s.

Proč spolupracovat s námi

Bohaté zkušenosti

Bohaté zkušenosti

Máme bohaté zkušenosti se zaváděním pokrokových řešení u velkých firem i startupů.

Tým špičkových expertů

Tým špičkových expertů

Na vašich projektech pracují odborníci na všechny oblasti od infrastruktury až po cloudová řešení.

Váš externí tým

Váš externí tým

Doplníme jednotlivé odborné role nebo celý vývojový tým, který na sebe převezme odpovědnost za provoz a rozvoj aplikací (IT outsoucing).

Vnímání souvislostí

Vnímání souvislostí

Pochopíme váš byznys a díky tomu pro vás najdeme správné a efektivní řešení a pomůžeme vám ho zrealizovat.

Spolehlivost

Spolehlivost

Práci vám dodáme v termínu, v dohodnuté kvalitě a dodržíme rozpočet.

Efektivita práce

Efektivita práce

Řešení připravujeme na základě standardizovaných metodik a průběžně ověřujeme správnost.

Případové studie

studie

Výběr integrační platformy pro společnost Linet

Cílem projektu bylo vybrat pro zákazníka integrační platformu, která umožní implementovat automatizaci business procesů.

studie

Integrace systémů státní správy

Navrhnout a realizovat integrační platformu pro zabezpečené předávání a získávání informací mezi systémy státní správy.