Instalace a konfigurace WSO2 API Managementu pro zákazníka ČEPRO, a.s.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvoření integrační vrstvy pro oddělení různých aplikací. Zákazník má několik systémů napsaných v odlišných technologiích, kde aktuálně převažují aplikace naimplementované pomocí PL/SQL v Oracle databázi. V současné chvíli provádí přepis původních aplikací, které již nevyhovují jeho požadavkům, a zároveň zavádí katalog služeb, který bude tato integrační platforma poskytovat.

Realizace

Realizace proběhla v krátkém čase, kdy Wesecon během dvou měsíců implementoval integrační platformu včetně prvních služeb. Integrační platforma se skládá z několika komponent:

  • WSO2 API Management
  • WSO2 Micro Integrator
  • WSO2 Message Broker

WSO2 API Management slouží pro vystavení REST a SOAP rozhraní, kde je zároveň řešeno zabezpečení a throttling. WSO2 Message Broker využívá protokol JMS a je určen pro integrační služby s asynchronním transakčním zpracováním.

Prostředí je navržené v HA konfiguraci a byly vytvořeny Disaster recovery procesy. Platfoma poskytuje velkou dostupnost WSO2 API Managementu včetně možnosti provést upgrade platformy prostřednictvím rolling update procesu.

WSO2 komponenty byly nakonfigurovány v PostgreSQL databázi. Při nasazení služeb je možné vytvářet rozhraní GitOps přístupem. Vše je automatizováno přes Ansible a připraveno k propojení na CI/CD pipeline.

Implementovány byly také sondy, monitorující chování na integrační platformě, které v případě problému odesílají informaci do Zabbix monitoringu. Tato funkcionalita pomáhá proaktivně zjistit výpadky systémů. Platforma loguje informace do souborů pro další zpracování. Integrační platforma je připravená i na připojení do centrálního log managementu.

Součásti projektu

Součástí projektu bylo dodání expertních konzultací souvisejících s návrhem integračních služeb, jejich rozhraní a budoucí koncepce integrační platformy (napojení na Apache Kafka, KeyCloak).

V rámci projektu jsme také připravili integrační metodiku, která popisuje pravidla pro:

  • URL vystavených služeb
  • Typy zabezpečení služeb
  • Konfigurace rozhraní

Výsledek projektu

Wesecon během 6 měsíců vytvořil rozsáhlou řadu rozhraní, které zákazníkovi umožňují sledovat provoz. Integrační platforma poskytuje přehled všech služeb, využívaných rozhraní a také definici vazeb mezi nimi.

V platformě jsou aktuálně implementovány desítky služeb a denně přes ni projde kolem milionu požadavků. Během ročního provozu nedošlo k výpadku platformy a veškeré problémy na službách se daří najít v řádech minut bez nutnosti dohledávání na cílových systémech. Realizovali jsme také úspěšný upgrade platformy pomocí rolling update.

Co na naše služby říká zákazník?

„Kolegové z Weseconu nás úspěšně provedli celým procesem zavedení integrační platformy do našeho IT prostředí. Celý proces obnášel úvodní studii k výběru vhodné technologie, přípravu architektury a sizingu WSO2 a samotnou implementaci. Spolupráce nadále úspěšně pokračuje při správě a údržbě platformy, ale také při vystavování a úpravách nových rozhraní. Při vzájemné spolupráci oceňuji zejména flexibilitu, rychlost a kvalitu spolupráce.“

Břetislav Frk, Vedoucí oddělení Analýza a rozvoj IS, ČEPRO, a.s.

Proč spolupracovat s námi

Bohaté zkušenosti

Bohaté zkušenosti

Máme bohaté zkušenosti se zaváděním pokrokových řešení u velkých firem i startupů.

Tým špičkových expertů

Tým špičkových expertů

Na vašich projektech pracují odborníci na všechny oblasti od infrastruktury až po cloudová řešení.

Váš externí tým

Váš externí tým

Doplníme jednotlivé odborné role nebo celý vývojový tým, který na sebe převezme odpovědnost za provoz a rozvoj aplikací (IT outsoucing).

Vnímání souvislostí

Vnímání souvislostí

Pochopíme váš byznys a díky tomu pro vás najdeme správné a efektivní řešení a pomůžeme vám ho zrealizovat.

Spolehlivost

Spolehlivost

Práci vám dodáme v termínu, v dohodnuté kvalitě a dodržíme rozpočet.

Efektivita práce

Efektivita práce

Řešení připravujeme na základě standardizovaných metodik a průběžně ověřujeme správnost.

Případové studie

studie

Výběr integrační platformy pro společnost Linet

Cílem projektu bylo vybrat pro zákazníka integrační platformu, která umožní implementovat automatizaci business procesů.

studie

Integrace systémů státní správy

Navrhnout a realizovat integrační platformu pro zabezpečené předávání a získávání informací mezi systémy státní správy.