Implementace Kafka platformy as a service

Cíle projektu

Zákazník požadoval vytvořit platformu pro poskytování Apache Kafka as a service pro různé vývojové a integrační týmy. Zároveň potřeboval zmapovat a integrovat veškeré provozní procesy spojené s vytvářením nových instancí, upgradem, případně napojením na centrální systém identit. Jedním s požadavků byl běh Apache Kafka v prostředí Red Hat OpenShift.

Byla využita komerční varianta Red Hat produktu AMQS, která rozšiřuje Apache Kafka o zajímavé funkcionality, jako automatizace upgradu, konfigurace zabezpečení. Současně je Red Hat produkt integrován do prostředí OpenShift včetně operátoru, který usnadňuje konfiguraci do prostředí.

Jedním z dalších požadavků bylo vyřešení UI pro zobrazení dat v Apache Kafka a schéma registry pro možnost využití AVRO schémat a udržení „životního cyklu“ nad těmito schématy.

Realizace

Realizace probíhala postavením automatizačního procesu vytvoření instance Apache Kafka na základě definovaných parametrů. Součástí procesu je následující funkcionalita:

  • Vytvoření konfigurace AMQS v OpenShift pomocí HELM
  • Propojení operátoru Cert Manager s konfigurací TLS serverových certifikátů
  • Automatizovaná instalace a konfigurace Kafka UI
  • Automatizovaná instalace a konfigurace schéma registry
  • Konzultace v oblasti propojení stávajících systémů a jejich realizace
  • Nastavení monitoringu a alertingu
  • Vytvoření zákaznických dashboardů pro možnost monitorovat informace
  • Oddělení provozních a uživatelských částí (nastavení oprávnění, přístupů)
  • Zabezpečení grafických rozhraní pomocí IDM a centrálního řízení práv

Výsledky

Výsledkem je platforma, která poskytuje zákazníkům komplexní funkcionalitu při využití Apache Kafka včetně využití podpůrných komponent jako grafické rozhraní pro Apache Kafka nebo schéma registry.

Při implementaci a konzultacích bylo provedeno přepojení na původní systémy, kdy došlo k ověření kompatibility z jiných schéma registry (Confluent) a povedlo se úspěšně propojit a vyžívat při komunikaci AVRO schémata a současně umožnit uživatelům jejich zobrazení pomocí grafických nástrojů.

Proč spolupracovat s námi

Bohaté zkušenosti

Bohaté zkušenosti

Máme bohaté zkušenosti se zaváděním pokrokových řešení u velkých firem i startupů.

Tým špičkových expertů

Tým špičkových expertů

Na vašich projektech pracují odborníci na všechny oblasti od infrastruktury až po cloudová řešení.

Váš externí tým

Váš externí tým

Doplníme jednotlivé odborné role nebo celý vývojový tým, který na sebe převezme odpovědnost za provoz a rozvoj aplikací (IT outsoucing).

Vnímání souvislostí

Vnímání souvislostí

Pochopíme váš byznys a díky tomu pro vás najdeme správné a efektivní řešení a pomůžeme vám ho zrealizovat.

Spolehlivost

Spolehlivost

Práci vám dodáme v termínu, v dohodnuté kvalitě a dodržíme rozpočet.

Efektivita práce

Efektivita práce

Řešení připravujeme na základě standardizovaných metodik a průběžně ověřujeme správnost.

Případové studie

studie

Výběr integrační platformy pro společnost Linet

Cílem projektu bylo vybrat pro zákazníka integrační platformu, která umožní implementovat automatizaci business procesů.

studie

Integrace systémů státní správy

Navrhnout a realizovat integrační platformu pro zabezpečené předávání a získávání informací mezi systémy státní správy.