Automatizovaný Deployment Openshiftu

Cíl projektu

Hlavním cílem zákazníka bylo stát se interním cloud providerem a aplikace provozovat prostřednictvím Red Hat Openshift Container Platform. Zákazník zakoupil subscripce produktu a 10 fyzických serverů pro provoz aplikací. Nás oslovil k vytvoření návrhu řešení a následně i samotné implementaci ve vlastním prostředí.

Realizace

Obvykle je produkt instalován a dále podporován odbornou firmou. To pro zákazníka nebylo akceptovatelné, protože chtěl mít možnost samostatně instalovat Openshift do dalších prostředí. Ideálním řešením tohoto požadavku bylo vytvoření automatizovaného instalátoru v nástroji Red Hat Ansible. Instalátor výrazně snižuje časovou náročnost a pracnost pro správce infrastruktury. Jednoduše a rychle připraví celou platformu k okamžitému použití.

Realizační kroky

  • V rámci detailních úvodních konzultací jsme pojmenovali potřeby klienta na provoz aplikací
  • Na jejich základě jsme navrhli a vytvořili škálovatelnou architekturu
  • Pomocí Ansible jsme na fyzické servery nainstalovali virtualizační platformu a vytvořili virtuální servery
  • Na takto připravenou infrastrukturu jsme automatizovaně nainstalovali Openshift

Součástí instalace jsou tyto komponenty

  • centralizace logů
  • monitoring
  • persistent storage
  • vlastní SSL certifikáty
  • SSO
  • autoscaling

V rámci dodávky byl zpracován customizovaný Video průvodce pro vývojáře, který popisuje, jak v interním prostředí zákazníka platformu používat.

Výsledek projektu

Zákazník je schopen vytvořit potřebné množství dalších Openshift clusterů a během 40 minut mít cluster připravený k použití vývojáři.

Všechny aplikace mají automaticky k dispozici zabezpečení prostřednictvím SSL certifikátů. Openshift je napojen na centralizovanou správu uživatelů.

Nárůst výkonnostních požadavků je pokryt automatickým škálováním Openshift Container Platform nad virtualizovanou infrastrukturou.

Proč spolupracovat s námi

Bohaté zkušenosti

Bohaté zkušenosti

Máme bohaté zkušenosti se zaváděním pokrokových řešení u velkých firem i startupů.

Tým špičkových expertů

Tým špičkových expertů

Na vašich projektech pracují odborníci na všechny oblasti od infrastruktury až po cloudová řešení.

Váš externí tým

Váš externí tým

Doplníme jednotlivé odborné role nebo celý vývojový tým, který na sebe převezme odpovědnost za provoz a rozvoj aplikací (IT outsoucing).

Vnímání souvislostí

Vnímání souvislostí

Pochopíme váš byznys a díky tomu pro vás najdeme správné a efektivní řešení a pomůžeme vám ho zrealizovat.

Spolehlivost

Spolehlivost

Práci vám dodáme v termínu, v dohodnuté kvalitě a dodržíme rozpočet.

Efektivita práce

Efektivita práce

Řešení připravujeme na základě standardizovaných metodik a průběžně ověřujeme správnost.

Případové studie

studie

Výběr integrační platformy pro společnost Linet

Cílem projektu bylo vybrat pro zákazníka integrační platformu, která umožní implementovat automatizaci business procesů.

studie

Integrace systémů státní správy

Navrhnout a realizovat integrační platformu pro zabezpečené předávání a získávání informací mezi systémy státní správy.