Automatizace OpenShift Scale-Up

Cíl projektu

Cílem projektu bylo umožnit zákazníkovi, globální logistické společnosti, automatizované škálování OpenShift clusterů o nové nody pro zvýšení dostupného výkonu clusterů. Vzhledem ke skutečnosti, že klient používá jako nody virtuální servery z prostředí VMware vSphere založené na OS RHEL 7.x, nebylo možné využít vlastností OpenShift clusterů jako při použití RHEL CoreOS nodů.

Realizace

V průběhu realizace projektu byla vytvořena řada Ansible playbooků a rolí, po jejichž spuštění došlo k zapojení nových nodů do clusteru v souladu s definovanými parametry. Implementace, úspěšné otestování a předání zákazníkovi proběhlo v krátkém čase.

Realizační kroky

Na základě požadavku zákazníka proběhla analýza stávajícího manuálního postupu scale-up. V rámci jeho vyhodnocení jsme navrhli optimalizaci a návaznost jednotlivých kroků procesu.

Byly vytvořeny a otestovány potřebné playbooky a role. Dále byla definovaná inventory společně se sadou parametrů, popisujících účel nodu v clusteru. Role je možné využívat společně v rámci kompletního scale-up workflow, stejně jako pro provedení nezávislých operací, například registraci operačních systémů virtuálních serverů k subskripčnímu systému. Spuštěním playbooku reprezentujícího scale-up workflow dojde k rozšíření clusteru o nové nody, definované v Ansible inventory.

Součástí dodávky byla dokumentace jednotlivých rolí i celých playbooků, vše bylo uloženo do zákazníkova GIT prostředí.

Další fáze projektu

Předmětem návazné fáze byla optimalizace několika již dříve existujících, klientem vytvořených Ansible playbooků tak, aby společně se zavedením parametrizací byly použity opakovaně spustitelné (idempotentní) Ansible moduly namísto modulů „cmd“ a „shell“, které pro běžné použití nejsou efektivní.

Výsledek projektu

Namísto předchozího manuálního postupu zákazník nyní nadefinuje inventory nových nodů a spustí automatizovanou akci vedoucí k rozšíření OpenShift clusterů o tyto nody. Jejím přínosem je rychlost realizace změn, flexibilita a minimalizace chybovosti. Jde o hlavní výhody využití automatizace v komplexních IT prostředích.

Proč spolupracovat s námi

Bohaté zkušenosti

Bohaté zkušenosti

Máme bohaté zkušenosti se zaváděním pokrokových řešení u velkých firem i startupů.

Tým špičkových expertů

Tým špičkových expertů

Na vašich projektech pracují odborníci na všechny oblasti od infrastruktury až po cloudová řešení.

Váš externí tým

Váš externí tým

Doplníme jednotlivé odborné role nebo celý vývojový tým, který na sebe převezme odpovědnost za provoz a rozvoj aplikací (IT outsoucing).

Vnímání souvislostí

Vnímání souvislostí

Pochopíme váš byznys a díky tomu pro vás najdeme správné a efektivní řešení a pomůžeme vám ho zrealizovat.

Spolehlivost

Spolehlivost

Práci vám dodáme v termínu, v dohodnuté kvalitě a dodržíme rozpočet.

Efektivita práce

Efektivita práce

Řešení připravujeme na základě standardizovaných metodik a průběžně ověřujeme správnost.

Případové studie

studie

Výběr integrační platformy pro společnost Linet

Cílem projektu bylo vybrat pro zákazníka integrační platformu, která umožní implementovat automatizaci business procesů.

studie

Integrace systémů státní správy

Navrhnout a realizovat integrační platformu pro zabezpečené předávání a získávání informací mezi systémy státní správy.