Integrace aplikací a systémů

Zvyšte kvalitu a rychlost svých služeb a šetřete čas při správě díky systémové integraci do logických celků.

Co je to integrace?

Integrace slouží k propojení aplikací, služeb a využívá standardizované protokoly a principy. Na trhu existuje řada produktů, které můžete k tomuto účelu využít. Každá firma je jiná a potřebuje jiný typ integrace, proto je různorodá i architektura integračních služeb.

Jaký je postup při výběru řešení integrace?

Pomůžeme vám s výběrem a implementací vhodného řešení pro systémovou integraci, které zapadá do vašeho konceptu a strategie, nebo vymyslíme, jak optimalizovat váš stávající systém.

Poradíme vám, jak danou problematiku řešit, najdeme vhodná řešení, která budou vyhovovat vašim potřebám, a ta vám následně dodáme. Až bude vše nastavené, naučíme vás, jak se systémy pracovat.

Řešení vždy navrhujeme s ohledem na bezpečnost, výkonnost a dlouhodobé využití technologie, na které dané služby poběží.

Jak integraci řešíme?

Nejčastěji využíváme pro integraci aplikací a systémů produkty Red Hat (Fuse, AMQ) a WSO2 a případně jejich open source alternativy (například Apache Camel). Máme však zkušenosti i s provozem jiných komerčních produktů (Seeburger, Oracle).

Velmi oblíbená je integrace v cloudových platformách (Azure, AWS), kde se pracuje s návrhem architektury ze SaaS služeb (API Management, Service Broker, Event Grid).

Rádi pro vás připravíme i správu aplikací a služeb v moderních kontejnerizačních platformách (K8S, AKS, OpenShift). S těmito platformami můžete kombinovat některé služby s dalšími přístupy jako jsou mikroslužby a serverless.

Konkrétní provoz a návrh platforem vždy závisí na infrastruktuře vaší firmy a zvolené službě.

Proč řešit integraci s námi?

  • Vyšší kvalita služeb a rychlejší provoz
  • Efektivnější procesy uvnitř firmy
  • Výběr řešení na míru pro vaši společnost

Reference

Případové studie

studie

Instalace a konfigurace WSO2 API Managementu v CETIN a.s.

Cílem projektu bylo vytvořit pro zákazníka, společnost CETIN a.s., řešení umožňující vystavovat zabezpečené REST API a řídit životní cyklus jejich rozhraní.

studie

Instalace a konfigurace WSO2 API Managementu pro zákazníka ČEPRO, a.s.

Cílem projektu bylo vytvoření integrační vrstvy pro oddělení různých aplikací. Zákazník má několik systémů napsaných v odlišných technologiích...

studie

Výběr integrační platformy pro společnost Linet

Cílem projektu bylo vybrat pro zákazníka integrační platformu, která umožní implementovat automatizaci business procesů.

studie

Integrace systémů státní správy

Navrhnout a realizovat integrační platformu pro zabezpečené předávání a získávání informací mezi systémy státní správy.