Automatizace

Poskytněte zákazníkům agilní, flexibilní a snadno škálovatelné služby díky
automatizačním systémům, které vám k tomu poskytnou prostor.

Co vám přinese automatizace?

Provoz IT prostředí často komplikuje množství typů používaných technologií, požadavky zákazníků na výhodnou cenu a instantní dostupnost poptávané služby.

Zavedení automatizace do provozu IT přináší standardizaci, vede ke zjednodušení a zefektivnění procesu poskytovaných služeb. Automatizaci je potřeba budovat postupně po malých (techno)logických krocích, které následně propojíte do komplexních celků, reprezentujících služby zákazníkům.

Příkladem může být postupné zavedení automatizace aplikačních a databázových prostředí, následně rozšířené o provisioning serverů ve vašem oblíbeném prostředí, doplněné o konfiguraci datových úložišť a síťových prvků. Automatizací můžete definovat standardizované služby, které pak díky parametrizaci snadno přizpůsobíte specifickým požadavkům zákazníků.

Další výhodou automatizace je snadná opakovatelnost, umožňující:

  • flexibilně plnit požadavky zákazníků na služby, kdy jediným limitem jsou interní kapacity IT zdrojů
  • v případě nevyžádaného zásahu do konfigurace služby lze opakovaným spuštěním automatizace požadovaný stav navrátit a vynutit tak konzistenci konfigurace služby
  • zajištění snadné obnovy prostředí po haváriích

Díky automatizaci budete snadno efektivně plnit požadavky klientů na poskytnutí služby v nejkratším možném čase.

Jak se automatizace zavádí?

Na prvním místě je pro úspěšné zavedení automatizace, případně dalších technologií jako kontejnerizační platformy, potřeba změnit myšlení v rámci celé organizace, od managementu po jednotlivé techniky. Dále je třeba rozšířit technickou znalost IT pracovníků o znalost automatizačních technologií, tím dojde ke změně jejich kompetencí, protože se jim uvolní ruce a zvýší se výnosy. Ať již díky zvýšené kvalitě poskytovaných služeb, nebo možnosti poskytovat více služeb se stejnými zdroji.

Při zavádění automatizace používáme Ansible – opensource produkt od společnosti Red Hat složený z několika komponent.

  • Ansible Engine – runtime, který provádí automatizační playbooky
  • Ansible Tower – uživatelský portál s jednoduchým katalogem služeb a možností řízení oprávnění (RBAC)
  • Ansible content collections – program, který obsahuje moduly a role, prostřednictvím kterých se definují úkoly, které je třeba udělat

Prostřednictvím Ansible playbooků, vlastních automatizačních skriptů se popisuje cílový stav, jakého se má v IT prostředí docílit. Spouštění playbooků je idempotentní – playbooky můžete spouštět opakovaně, pokud je již požadovaná konfigurace nasazena, tak se odpovídající krok nevykoná. Opakovaným spouštěním playbooků si tedy zajistíte trvale konzistentní prostředí.

Proč řešit automatizaci s námi?

  • Plná automatizace pomocí efektivních nástrojů (CI/CD, Ansible)
  • Zvýšení konkurenceschopnosti
  • Vyšší flexibilita při plnění požadavků vašich klientů
  • Zvýšení výnosů a úspora času při běžné operativě

Reference

Případové studie

studie

Automatizovaný Deployment Openshiftu

Hlavním cílem zákazníka bylo stát se interním cloud providerem a aplikace provozovat prostřednictvím Red Hat Openshift Container Platform.

studie

Automatizace OpenShift Scale-Up

Cílem projektu bylo umožnit zákazníkovi, globální logistické společnosti, automatizované škálování OpenShift clusterů o nové nody pro zvýšení...